Parochiehuis Sint-Pieter vzw

huishoudelijk reglement

1. De lokalen

In het  parochiehuis Sint -Pieter vzw,  P.G. Buckinxstraat  1 (aan Kerkplein) 3720  Kortessem  bevinden zich volgende  lokalen :

 • Lokaal 1, capaciteit zittend 12 personen
 • Lokaal 2, capaciteit zittend 12 personen
 • Lokaal 3, capaciteit zittend 24 personen
 • Lokaal 4, capaciteit zittend 48 personen
 • Lokalen 3 en 4 kunnen omgevormd worden tot één ruimte met een capaciteit zittend 72 personen, staand 80 personen.
 • Keuken met porselein, glazen, bestek,  afwasmachine, elektrisch kookvuur, oven,  koelkast, koffiemachines.  (In de keuken is  er porselein, glazen en bestek voorzien voor 36 personen. Indien u meer nodig heeft (tot  maximum 120 stuks)  gelieve dit dan op voorhand  te melden.)
 • Berging  met  poetsgerief.
 • Het toilet bevindt zich naast de bibliotheek in de inkomhal.

2. Reservaties

De reservatie kan gebeuren via:

De reservaties dienen tijdig te worden vastgelegd, t.t.z. minimum 8 dagen op voorhand.

De verantwoordelijke zal de reservatie binnen de 3 dagen bevestigen en de nodige afspraken aangaande de verhuring vastleggen.

Annuleringen van gedane afspraken dienen minstens 5 dagen voor de gebruiksdatum te gebeuren. Bij niet nakomen van deze termijn blijft het bedrag van de huur verschuldigd, behoudens in geval van overmacht.

Het bestuur behoudt zich het recht om aanvragen te weigeren op basis van organisatorische of praktische aard.

3. Tarieven

3.1 Accomodatie

De gebruiker kan beschikken over het gehuurde lokaal, de keuken, het sanitair in de inkomhal, verlichting en verwarming in  het gehuurde lokaal, normaal water- en elektriciteitsverbruik.

3.2 Gebruikerscategoriën

 • Categorie A : verenigingen gevestigd in Kortessem
 • Categorie B : particulieren, verenigingen afkomstig van buiten Kortessem

3.3 Tarieven

Bij het verlaten van het parochiehuis dienen  de lokalen zich in de toestand te bevinden zoals bij aanvang. Gelieve dan ook te zorgen  voor:

 • keuken:  servies, glazen en bestek afwassen  en terugplaatsen op de  aangeduide plaatsen, koffiemachine leegmaken en proper maken,  aanrecht en tafel proper maken.  De vloer in de keuken dweilen.
 • lokaal: tafels afvegen met vochtige doek en nadrogen,  tafels stapelen (enkel in lokaal 4),  stoelen per vijf stapelen, vloeren borstelen.
 • de gebruiker neemt alle  afval mee.

Rekening houdend met voorgaande zijn onderstaande tarieven van toepassing voor de duur van de activiteit.  Indien de  activiteit over meerdere dagen loopt gelden deze tarieven als dagtarief.  Er wordt bij het aanrekenen van de tarieven een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het organiseren van een vergadering of opleiding (geen gebruik van keuken en keukenmateriaal) en  anderzijds het organiseren van een feestje (gebruik van keuken, apparaten, porselein, bestek…)

 

Categorie A:

-verenigingen gevestigd in Kortessem

Categorie B:

-particulieren

-verenigingen gevestigd buiten Kortessem

Lokaal 1 voor vergadering

€5,00

€10,00

Lokaal 2 voor vergadering

€5,00

€10,00

Lokaal 3 voor vergadering

€7,00

€12,00

Lokaal 4 voor vergadering

€25,00

€35,00

Alle lokalen voor vergadering

€42,00

€67,00

 

 

 

Lokaal 1 + keuken voor feest

€12,00

€18,00

Lokaal 2 + keuken voor feest

€12,00

€18,00

Lokaal 3 + keuken voor feest

€20,00

€30,00

Lokaal 4 + keuken voor feest

€36,00

€54,00

Alle lokalen + keuken voor feest

€80,00

€120,00

 Het bestuur kan een korting toestaan bij  regelmatig gebruik (maandelijks  -10%, of wekelijks -20%) 

3.4   Betaling  van huurprijs en consumpties

In de keuken ligt een gebruikersformulier.  Dit wordt bij  het verlaten van de zaal ingevuld door de gebruiker samen met de verantwoordelijke (indien aanwezig).  Hierop worden de gegevens van de huurder,  nummer van gehuurde lokalen,  drankverbruik en eventuele opmerkingen genoteerd en ondertekend door de gebruiker.

Op basis van dit gebruikersformulier wordt een rekening opgemaakt welke contant betaalbaar is op rekening van het parochiehuis.

Naast de huurprijs  worden  in voorkomend  geval  ook volgende  kosten  aangerekend:

DRANKVERBRUIK

EP

Water,  plat of bruis

€1,00

Bier in  flesje

€1,50

Frisdrank in flesje

€1,50

 • Na gebruik mag  het leeggoed achtergelaten worden in de keuken.
 • Bij het verlaten van  de lokalen dienen  de lokalen  zich in de toestand te bevinden zoals bij  aanvang, dit wil zeggen een zuivere vloer (vloeren geborsteld en keuken gedweild),  keukengerei afgewassen en opgeborgen op de aangegeven plaats, tafels gekuist (en gestapeld per twee enkel van toepassing in lokaal 4), stoelen gestapeld per vijf,  alle afval  meegenomen.
 • Alle  afval wordt door de gebruiker meegenomen op zijn kosten.
 • Bij niet naleving worden  volgende  supplementaire kosten in rekening gebracht:
 
Bij niet naleving worden  volgende  supplementaire kosten in rekening gebracht: 

Lokaal 1 vergadering

€4,00

Lokaal 2 vergadering

€4,00

Lokaal 3 vergadering

€6,00

Lokaal 4 vergadering

€20,00

 

 

Lokaal 1 + keuken voor feest

€6,00

Lokaal 2 + keuken voor feest

€6,00

Lokaal 3 + keuken voor feest

€8,00

Lokaal 4 + keuken voor feest

€25,00

 • Materiaal  wat na gebruik  verdwenen, beschadigd of stuk is zal aangerekend worden aan de  gebruiker aan de nieuwprijs.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor elke beschadiging aan  het gebouw, inboedel of gebruikte materialen.  Er mag niets geplakt of  bevestigd worden op de muren, deuren, plafonds, enz.  Alle kosten voor herstellingen ten gevolge van beschadigingen  worden doorgerekend aan de gebruiker.
 • Elke  gebruiker is als inrichter zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de politiereglementen en betalen van eventuele boetes,  de toepassing  van de wet op de handelspraktijken, betaling van taksen van auteursrechten,  aangifte en betaling Sabam, billijke vergoeding enz.
 

4. Allerlei

4.1  Verantwoordelijkheid

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de georganiseerde activiteiten  en de gevolgen hiervan : de inhoud van de activiteit, organisatie, deelnemers,  rookverbod, overlast omwonenden, geluidshinder,….

Alle activiteiten gebeuren op eigen risico en  onder de volledige  verantwoordelijkheid  van de gebruiker/huurder.  De gebruiker/huurder zorgt voor de nodige verzekeringen.

De gebruiker/huurder is verantwoordelijk voor alle  schade aangebracht tijdens de door hem georganiseerde activiteit.

Het bestuur kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gebeurtenissen welke  al dan niet door overmacht de geplande activiteit beïnvloeden.

4.2 Brandveiligheid

In alle lokalen geldt een absoluut rookverbod.

In- en uitgangen mogen op geen enkele wijze belemmerd of gesloten worden tijdens de activiteit. Brandblusapparatuur mag nooit door aangebrachte materialen ingesloten of verplaatst worden. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan de nutsvoorzieningen en/of uitschakelen van noodverlichting.

Er mogen geen bijkomende  verwarmingsinstallaties geplaatst worden.

Er mogen geen gasflessen  en vuur-, rook- of ontploffingsmechanismen  gebruikt worden.

Eventuele meegebrachte kooktoestellen moeten beantwoorden aan de wettelijke veiligheidsnormen.

4.3 Verzekeringen

Het bestuur is op normale wijze verzekerd tegen brand voor het  gebouw en inboedel. Alle andere verzekeringen, al dan niet noodzakelijk voor de ingerichte activiteit, dienen door de gebruiker via een eigen verzekering afgesloten te worden.

4.4 Gebruikersreglement

Voor alle in dit gebruikersreglement niet voorziene gevallen beslist het bestuur.

Dit gebruikersreglement kan ten alle tijden door het bestuur gewijzigd worden.

Parochiehuis Sint-Pieter vzw

zalenverhuur te Kortessem
voor verenigingen en particulieren

Parochiehuis Sint-Pieter vzw

Pieter Geert Bunckinxstraat 1
3720 Kortessem
+32 471 59 51 29
parochiehuis.kortessem@gmail.com

© 2021 - Parochiehuis Sint-Pieter vzw - Alle Rechten Voorbehouden

Ontwikkeld door Webmatic